Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων
Συσκευάσια και Τυποποίηση
Ψυκτικοί Θάλαμοι 1.000 Τόνων
Διάθεση & Συγκόλληση Χαρτοτελάρων
Παραγωγή & Διάθεση Πλαστικών Κιβωτίων
Διάθεση Μηχανών & Υλικών Συσκευασίας

Η Europack σε αριθμούς

15Έτη Εμπερία στο Χώρο
20000m2 Ιδιόκτητο Οικόπεδο
7000m2 Στεγασμένης Επιφάνειας
9000m2 Υποκατάστημα στο Άργος

Οι επιλογές προϊόντων και η πολιτική μας χαρακτηρίζονται από:

1

Άριστη γνώση του κλάδου προϊόντος

2

Ικανότητα βελτιστοποίησης ποιότητας

3

Σύστήμα διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων βάσει ISO:22000:2005.

4

Ολοκληρωμένη παραγωγή βάσει GLOBAL GAP

5

Απόλυτο σεβασμό προς τους πελάτες και τους καταναλωτές

Europack